Odbiór zużytego sprzętu

CO ZROBISZ ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM?

Zadbaj o środowisko z PPH ADAMS i skorzystaj z usługi odbioru zużytego sprzętu! Nie wyrzucaj elektrośmieci łącznie z innymi odpadami – grozi za to kara grzywny!

Stare, zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne zwykle nie przydają się w przyszłości i nie powinno się ich gromadzić na strychach czy w piwnicach.

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, czy innego urządzenia elektronicznego przenikają do środowiska naturalnego i zatruwając je powodują poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Robiąc zakupy w PPH ADAMS możesz bezpłatnie oddać zużyty sprzęt!

Podczas zakupów w PPH ADAMS możesz skorzystać z dodatkowej usługi odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

WARUNKI ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU:

  • Przy zakupie sprzętu w PPH ADAMS zapewniamy klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
  • Zużyty sprzęt musi być:
    • kompletny pod względem wyposażenia i podzespołów oraz zmontowany w jedną całość. Za niekompletny uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu),
    • przygotowany do odbioru – należy go odłączyć od instalacji, wylać wodę z pralki, czajnika, rozmrozić lodówkę, usunąć wodę i fusy z ekspresu do kawy itp.

Odbiór odbywa się w sklepie w przypadku samodzielnego odbioru zakupionego towaru lub w miejscu dostawy.

Możemy odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zużyty sprzęt możesz też oddać w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK Lubliniec – Lubliniec ul. Oleska 20)